Máte zájem o solární elektrárnu?

Kontaktujte nás na telefonním čísle
+420 728 970 345
a nebo přes kontaktní formulář.Fotovoltaické elektrárny a fototermické systémy pro ohřev teplé vody

Realizace fotovoltaického systému v MostuPřestože od roku 2014 již není poskytována podpora formou výkupních cen nebo zelených bonusů, je díky příznivým cenám komponent instalace fotovoltaické elektrárny na střeše objektu, stále výhodnou možností, jak ušetřit nemalé finanční prostředky za spotřebu elektrické energie. Důvodem instalace střešní elektrárny však nemůže být jako v dřívějších dobách vidina zisku. Na záměr, pořídit si vlastní elektrárnu, je třeba nahlížet obdobně jako na kterékoliv jiné zařízení, šetřící energie. Analogickým příkladem může být zateplení objektu – na pořízení tepelné izolace musíme vynaložit určité finanční prostředky, které se provozováním objektu vrátí v podobě úspory za topení.

Společnost BARATECH, s.r.o. dodává a instaluje tyto typy fotovoltaických systémů. Detailní popis vlastností jednotlivých systémů je uveden v samostatných sekcích.


  • On-grid elektrárny
  • On-grid (síťové, "klasické") FVE se nejčastěji napojují do hlavního objektové rozvaděče a následně je energie distribuována po objektových rozvodech k jednotlivým spotřebičům. Dodávaný elektrický výkon FVE koresponduje s intenzitou slunečního záření. Zjednodušeně řečeno, čím více svítí, tím více elektrické energie výrobna produkuje a dodává do rozvodů objektu. On-grid systémy nejsou vybaveny bateriemi a proto je v daný okamžik k dispozici vždy jen aktuálně vyráběný výkon FVE. Při nadbytku vyrobené elektrické energie se nadbytečná část energie dodává do distribuční soustavy a naopak při nedostatku energie je potřebné množství energie ze sítě odebíráno. Síťové systémy je výhodné doplnit inteligentními programovatelným regulátorem (např. Wattrouter nebo Greenbono) zajišťující cílené spínání spotřebičů v závislosti na aktuálním výkonu FVE.


  • Mikro elektrárny Plug & save
  • Mikro elektrárny typu Plug & save se vyznačují velmi jednoduchým systémem zapojení. Mikro FVE je tvořena jedním kusem FV panelu o výkonu 250 Wp a mikroinvertorem. Na mikroinvertor je napojen pětimetrový přívodní kabel opatřeby síťovou zástrčkou. Po zapojení zástrčky do elektrické zásuvky dochází k výrobě elektrické energie. Energie je dodávána ze zásuvky do objektových rozvodů a objektovými rozvody distribuována k jednotlivým spotřebičum. Principielně se jedná o on-grid systém.


  • Hybridní FVE
  • Hybdridní FVE jsou systémy osazeny bateriemi. Elektrická energie je primárně dodávána do rozvodů objektu. Přebytky elektrická energie (která by v případě on-grid systému byla dodaná do DS) jsou akumulovány do baterií a následně uvolňovány dle aktuální spotřeby objektu. HFVE je dále možné rozšířit o inteligentními programovatelným regulátorem (např. Wattrouter nebo Greenbono) a přebytečnou energii v případě nabití baterií ukládat např. ve formě tepla do akumulační nádrže nebo bojleru.


  • DC systémy pro ohřev teplé vody
  • DC systémy pro ohřev teplé vody se vyznačují velmi jednoduchou konstrukcí. Elektrická energie z FV panelů je pomocí DC/DC střídače s MPPT dodávána do topné patrony (např. bojler, aku nádrž nebo přímotop). Tyto systémy jsou zcela oddělené od objektových rozvodů.