Máte zájem o solární elektrárnu?

Kontaktujte nás na telefonním čísle
+420 728 970 345
a nebo přes kontaktní formulář.Fotovoltaické elektrárny a fototermické systémy pro ohřev teplé vody

Realizace fotovoltaického systému v Mostu Návrh velikosti instalovaného výkonu systému by měl vycházet ze spotřeby elektrické energie objektu. Při návrhu systému je třeba uvažovat s nerovnoměrností výroby během roku. Pro představu lze uvést, že systém o instalovaném výkonu 1kWp vyrobí ročně ca 1.000kWh elektrické energie, z toho připadá měsíčně ca 120 kWh na letní měsíce a ca 35 kWh na zimní měsíce. Dále je třeba uvažovat s proměnným výkonem během dne.

Typický průběh výroby během slunného letního dne začíná ráno po východu slunce. Výroba FV panelů během celého dopoledne roste a kolem poledne dosahuje maximálního výkonu (ca 85% instalovaného výkonu). V odpoledních hodinách výkon FV panelů klesá až do setmění. Během noci FV panely elektrickou energii neprodukují. Naopak během zimních, zatažených dnů je výroba během dne téměř konstantní dosahující ca 10 % instalovaného výkonu. V grafu je uveden typický průběh výroby FVE 4,9 kWp pro letní a zimní den.


Společnost BARATECH, s.r.o. dodává a instaluje tyto typy fotovoltaických systémů. Detailní popis vlastností jednotlivých systémů je uveden v samostatných sekcích.


  • Hybridní elektrárny s baterií
  • Hybridní FVE jsou systémy osazeny bateriemi. Elektrická energie je primárně dodávána do rozvodů objektu. Přebytky elektrická energie (která by v případě on-grid systému byla dodaná do DS) jsou akumulovány do baterií a následně uvolňovány dle aktuální spotřeby objektu. HFVE je dále možné rozšířit o inteligentními programovatelným regulátorem (např. Wattrouter nebo Greenbono) a přebytečnou energii v případě nabití baterií ukládat např. ve formě tepla do akumulační nádrže nebo bojleru.


  • Síťové (on-grid) elektrárny
  • On-grid (síťové, "klasické") FVE nejsou osazeny bateriemi. Dodávaný elektrický výkon FVE koresponduje s intenzitou slunečního záření. Zjednodušeně řečeno, čím více svítí, tím více elektrické energie výrobna produkuje a dodává do rozvodů objektu. Při nadbytku vyrobené elektrické energie se nadbytečná část energie dodává do distribuční soustavy a naopak při nedostatku energie je potřebné množství energie ze sítě odebíráno. Síťové systémy je výhodné doplnit inteligentními programovatelným regulátorem (např. Wattrouter nebo Greenbono) zajišťující cílené spínání spotřebičů v závislosti na aktuálním výkonu FVE.


  • DC systémy pro ohřev teplé vody
  • DC systémy pro ohřev teplé vody se vyznačují velmi jednoduchou konstrukcí. Elektrická energie z FV panelů je pomocí DC/DC střídače s MPPT dodávána do topné patrony (např. bojler, aku nádrž nebo přímotop). Tyto systémy jsou zcela oddělené od objektových rozvodů.


  • Mikro elektrárny Plug & save
  • Mikro elektrárny typu Plug & save se vyznačují velmi jednoduchým systémem zapojení. Mikro FVE je tvořena jedním kusem FV panelu o výkonu 320 Wp a mikroinvertorem. Na mikroinvertor je napojen pětimetrový přívodní kabel opatřeby síťovou zástrčkou. Po zapojení zástrčky do elektrické zásuvky dochází k výrobě elektrické energie. Energie je dodávána ze zásuvky do objektových rozvodů a objektovými rozvody distribuována k jednotlivým spotřebičum. Principielně se jedná o on-grid systém.