Máte zájem o solární elektrárnu?

Kontaktujte nás na telefonním čísle
+420 728 970 345
a nebo přes kontaktní formulář.On-grid solární elektrárny

Realizace fotovoltaického systému Návrh velikosti instalovaného výkonu systému by měl vycházet ze spotřeby elektrické energie objektu. Při návrhu systému je třeba uvažovat s nerovnoměrností výroby během roku. Pro představu lze uvést, že systém o instalovaném výkonu 1kWp vyrobí ročně ca 1.000kWh elektrické energie, z toho připadá měsíčně ca 120 kWh na letní měsíce a ca 35 kWh na zimní měsíce. Dále je třeba uvažovat s proměnným výkonem během dne. Typický průběh výroby během slunného letního dne začíná ráno v ca 6hod, kdy se systém uvede automaticky do provozu. Výroba systému během celého dopoledne roste a kolem poledne dosahuje maximálních výkonů (ca 85% instalovaného výkonu). V odpoledních hodinách výkon systému opět klesá a kolem cca 21 hod se systém vypne. Naopak během zimních, zatažených dnů je výroba během dne téměř konstantní dosahující ca 10 % instalovaného výkonu. V grafu je uveden typický průběh výroby FVE 4,9 kWp pro letní a zimní den.

Společnost BARATECH, s.r.o. nabízí kompletní realizaci fotovoltaické elektrárny „na klíč“ na Vaši střechu. Realizace provádíme od prvotní úvahy, přípravy kompletní projektové dokumentace, vyřízení dotace až po dokončení a předání připojeného zařízení k distribuční soustavě. Samozřejmostí je následný záruční a pozáruční servis. Pracovníci naší společnosti čerpají z bohatých zkušeností nabytých při výstavbě solárních elektráren v ČR o instalovaném výkonu přesahujícím 12 MWp (viz vybrané reference).


Příprava a realizace střešní solární elektrárny

S realizací střešní instalace souvisí administrativa, bez které není možné fotovoltaickou elektrárnu uvést oficiálně do provozu.

  • Podmínkou připojení fotovoltaické elektrárny k distribuční soustavě je získání smlouvy o připojení zdroje k distribuční soustavě, která je distribuční společností zpravidla zpracována do třiceti dnů od podání žádosti. Formuláře žádosti mají jednolivé distribuční společnosti rozdílené:
  • Zpracování a odsouhlasení projektové dokumentace distribuční společností následuje po održení Smlouvy o připojení. Odsouhlasená projektová dokumentace a Smlouva o připojení jsou důležitým dokladem pro jednání se stavebním úřadem, jehož vyjádření by měl mít budoucí vlastník k dispozici před vlastní realizací systému. Stavební zákon vyžaduje na fotovoltaické elektrárny nad 20 kWp dle odst. 9 §103, zákona 350/2012 Sb. stavební povolení nebo ohlášení.
  • Realizace střešní instalce probíhá poměrně rychle. Instalace o malém výkonu jsou realizovány zpravidla za 2–3 dny, 30 kWp lze realizovat během sedmi dnů. Realizace je završena odzkoušením zařízení, nastavením hodnot síťové ochrany dle požadávků DS a vyhotovením revizní zprávy.
  • Na základě žádosti o první paralelní připojení a doložení všech požadovaných dokladů provede pracovník distribuční společnosti kontrolu zařízení a vystaví doklad o splnění technických podmínek pro paraelní provozování zařízení s distribuční soustavou.
  • FVE do výkonu 10kWp lze provozovat od 1.1.2016 bez licence ERÚ. Na provozování výroben o vyšším výkonu je třeba vlastnit licenci na výrobu elektrické energie. Licenci vydá do třiceti dnů od podání všech podkladů ERÚ.
  • Výplatu podpory formou zelených bonusů a evidenci hodnot dodávek (měsíční výkaz) všech výrobců elektrické energie zajišťuje společnost OTE, a.s. Povinností každého výrobce je být u společnosti zaevidován. Informace k registraci jsou uvedeny na stránce OTE, a.s. Po úspešné registraci u OTE následuje jako poslední administrativní krok připojování fotovoltaické elektrárny uzavření smlouvy o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a smlouvy o podpoře výroby elektřiny.