Máte zájem o solární elektrárnu?

Kontaktujte nás na telefonním čísle
+420 728 970 345
a nebo přes kontaktní formulář.On-grid solární elektrárny

Realizace fotovoltaického systému On-grid (síťové, "klasické") FVE se nejčastěji napojují do hlavního objektové rozvaděče a následně je energie distribuována po objektových rozvodech k jednotlivým spotřebičům. On-grid systémy nejsou vybaveny bateriemi a proto je v daný okamžik k dispozici vždy jen aktuálně vyráběný výkon FVE. Při nadbytku vyrobené elektrické energie se nadbytečná část energie dodává do distribuční soustavy a naopak při nedostatku energie je potřebné množství energie ze sítě odebíráno.

Síťové systémy je výhodné doplnit inteligentními programovatelným regulátorem (např. Wattrouter nebo Greenbono) zajišťující cílené spínání spotřebičů (např. bojler, akumulační nádrž) v závislosti na aktuálním výkonu FVE. Instalací regulátoru se docílí toho, že elektrická energie, která by byla jinak dodána do distribuční soustavy se cíleně využije ( např. ohřeje teplou vodu). Tímto je maximalizována spotřeba vyrobené elektrické energie v objektu.


Společnost BARATECH, s.r.o. nabízí kompletní realizaci fotovoltaické elektrárny „na klíč“ na Vaši střechu. Realizace provádíme od prvotní úvahy, přípravy kompletní projektové dokumentace, vyřízení dotace až po dokončení a předání připojeného zařízení k distribuční soustavě. Samozřejmostí je následný záruční a pozáruční servis. Pracovníci naší společnosti čerpají z bohatých zkušeností nabytých při výstavbě solárních elektráren v ČR o instalovaném výkonu přesahujícím 12 MWp (viz vybrané reference).


Příprava a realizace střešní solární elektrárny

S realizací střešní instalace souvisí administrativa, bez které není možné fotovoltaickou elektrárnu uvést oficiálně do provozu.

  • Podmínkou připojení fotovoltaické elektrárny k distribuční soustavě je získání smlouvy o připojení zdroje k distribuční soustavě, která je distribuční společností zpravidla zpracována do třiceti dnů od podání žádosti. Formuláře žádosti mají jednolivé distribuční společnosti rozdílené:
  • Zpracování a odsouhlasení projektové dokumentace distribuční společností následuje po održení Smlouvy o připojení. Odsouhlasená projektová dokumentace a Smlouva o připojení jsou důležitým dokladem pro jednání se stavebním úřadem, jehož vyjádření by měl mít budoucí vlastník k dispozici před vlastní realizací systému. Stavební zákon vyžaduje na fotovoltaické elektrárny nad 20 kWp dle odst. 9 §103, zákona 350/2012 Sb. stavební povolení nebo ohlášení.
  • Realizace střešní instalce probíhá poměrně rychle. Instalace o malém výkonu jsou realizovány zpravidla za 2–3 dny, 30 kWp lze realizovat během sedmi dnů. Realizace je završena odzkoušením zařízení, nastavením hodnot síťové ochrany dle požadávků DS a vyhotovením revizní zprávy.
  • Na základě žádosti o první paralelní připojení a doložení všech požadovaných dokladů provede pracovník distribuční společnosti kontrolu zařízení a vystaví doklad o splnění technických podmínek pro paraelní provozování zařízení s distribuční soustavou.
  • FVE do výkonu 10kWp lze provozovat od 1.1.2016 bez licence ERÚ. Na provozování výroben o vyšším výkonu je třeba vlastnit licenci na výrobu elektrické energie. Licenci vydá do třiceti dnů od podání všech podkladů ERÚ.
  • Evidenci hodnot dodávek (měsíční výkaz) elektrické energie do DS výrobců zajišťuje společnost OTE, a.s. Povinností každého výrobce s výrobnou o instalovaném výkonu nad 10kWp je být u společnosti zaevidován. Informace k registraci jsou uvedeny na stránce OTE, a.s. Po úspešné registraci u OTE následuje jako poslední administrativní krok připojování fotovoltaické elektrárny uzavření smlouvy o výkupu elektřiny.