Máte zájem o solární elektrárnu?

Kontaktujte nás na telefonním čísle
+420 728 970 345
a nebo přes kontaktní formulář.Hybridní solární elektrárny s baterií

Realizace fotovoltaického systému Hybridní fotovoltaické systémy jsou na rozdíl od síťových elektráren osazeny bateriemi. Do baterií je během dne ukládána přebytečna elektrická energie pro pozdější využití. V případě nedostatku energie v baterii je potřebné množství energie dobíráno ze sítě. Kapacita v současnosti nejvíce používaných LiFePo4 baterii se z ekonomického důvodu volí v podmínkách ČR jako 1,25 až 1,5 násobek velikosti instalovaného výkonu FVE. Systém je samozřejmě možné navrhnout i s baterií o kapacitě dimenzované na osvitové parametry letních měsíců. Střídač ale nebude schopný v zimních měsících kapacitu baterií z důvodu malého osvitu využít.

Návrh velikosti instalovaného výkonu hybridního systému by měl vycházet ze spotřeby elektrické energie objektu. Pro "běžné" rodiné domy se pohybuje velikost FVE v rozmezí 3-6 kWp. Typický průběh produkce energie z FV panelů během slunného letního dne začíná ráno v ca 6hod. Produkce energie z FV panelů během celého dopoledne roste a postupně začně dobíjet baterii, která je kolem poledne nabitá. V odpoledních hodinách dochází k postupnému snižování výroby energie z FV panelů a začne se odebírat energie z baterií. V nočních hodinách je objekt zásoben energií z baterií. V grafech je znázorněn stav nabití baterie v průběhu dne.


Správnou funkci HFVE ovlivňuje typ a výkon střídače. V podmínkách ČR je vhodné používat třífázové střídače s asymetrickou dodávkou výkonu do jednotlivých fází. U každé jednotlivé fáze je totiž v ČR distributorem měřena samostatně dodávká/odběr z distribuční soustavy. Asymetrická střídač je schopen dodávat do každé jednotlivé fáze právě tolik energie, aby "zastavil" v dané fázi elektroměr. Maximální výstupní výkon třífázového hybridního střídače do jedné fáze bývá jedna třetina jeho výstupního výkonu (např. 3f střídač o výkonu 5 kw je reálně schopen dodávat ca 1,6kW do fáze. To prakticky znamená, že energii nad 1,6kW v dané fázi bude uživatel vždy dobírat ze sítě).

Dalším komponentem ovlivňujích správný chod systému je baterie. Z důvodu výrazně vyšší životnosti jsou v současnosti oproti dříve používaným trakčním bateriím upřednostňovány LiFePo4 baterie. Tento typ baterie je možné dle konkrétního výrobce cyklicky nabíjet a vybíjet na ca 80-90% jmenovité kapacity baterie. Kromě kapacity baterie je dalším technickým parametrem maximální nabíjecí / vybíjecí proud, resp. výkon. (např. v případě instalace 3f střídače 5kW s bateriovým úložištěm s vybíjecím výkonem 2,5 kW není možné využít celý výkon střídače.

Společnost BARATECH, s.r.o. nabízí kompletní realizaci fotovoltaické elektrárny „na klíč“ na Vaši střechu. Realizace provádíme od prvotní úvahy, přípravy kompletní projektové dokumentace, vyřízení dotace až po dokončení a předání připojeného zařízení k distribuční soustavě. Samozřejmostí je následný záruční a pozáruční servis. Pracovníci naší společnosti čerpají z bohatých zkušeností nabytých při výstavbě solárních elektráren v ČR o instalovaném výkonu přesahujícím 12 MWp (viz vybrané reference).


Příprava a realizace hybridní solární elektrárny

S realizací instalace souvisí administrativa, bez které není možné fotovoltaickou elektrárnu uvést oficiálně do provozu.

  • Podmínkou připojení fotovoltaické elektrárny k distribuční soustavě je získání smlouvy o připojení zdroje k distribuční soustavě, která je distribuční společností zpravidla zpracována do třiceti dnů od podání žádosti. Formuláře žádosti mají jednolivé distribuční společnosti rozdílené:
  • Zpracování a odsouhlasení projektové dokumentace distribuční společností následuje po održení Smlouvy o připojení. Odsouhlasená projektová dokumentace a Smlouva o připojení jsou důležitým dokladem pro jednání se stavebním úřadem, jehož vyjádření by měl mít budoucí vlastník k dispozici před vlastní realizací systému. Stavební zákon vyžaduje na fotovoltaické elektrárny nad 20 kWp dle odst. 9 §103, zákona 350/2012 Sb. stavební povolení nebo ohlášení.
  • Realizace střešní instalce probíhá poměrně rychle. Instalace o malém výkonu jsou realizovány zpravidla za 2–3 dny, 30 kWp lze realizovat během sedmi dnů. Realizace je završena odzkoušením zařízení, nastavením hodnot síťové ochrany dle požadávků DS a vyhotovením revizní zprávy.
  • Na základě žádosti o první paralelní připojení a doložení všech požadovaných dokladů provede pracovník distribuční společnosti kontrolu zařízení a vystaví doklad o splnění technických podmínek pro paraelní provozování zařízení s distribuční soustavou.
  • FVE do výkonu 10kWp lze provozovat od 1.1.2016 bez licence ERÚ. Na provozování výroben o vyšším výkonu je třeba vlastnit licenci na výrobu elektrické energie. Licenci vydá do třiceti dnů od podání všech podkladů ERÚ.
  • Evidenci hodnot dodávek (měsíční výkaz) elektrické energie do DS výrobců zajišťuje společnost OTE, a.s. Povinností každého výrobce s výrobnou o instalovaném výkonu nad 10kWp je být u společnosti zaevidován. Informace k registraci jsou uvedeny na stránce OTE, a.s. Po úspešné registraci u OTE následuje jako poslední administrativní krok připojování fotovoltaické elektrárny uzavření smlouvy o výkupu elektřiny.